Gadeatv
Dette forum er lukket. En administrator har angivet en årsag til hvorfor, under dette
Gadeatv.dk er lukket for bestandig. Der henvises til diverse Facebook grupper. Tak for den tid der var.